Mata in din kampanj kod!
Bild
Produktnamn
Antal Pris
Inköpskorgen är tom
0 produkter, totalt 0
FI SV EN

Registerbeskrivning

REGISTERBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
Datum för uppgörande: 19.1.2016 Statsrådets nätbokhandel

1. Registeransvarig
Statsrådets kansli / enheten för informationsstöd och publikationer, Snellmansgatan 3, 00023 STATSRÅDET, tfn 0295 16001

2. Person som ansvarar för registerfrågor och/eller kontaktperson
Ansvars- och kontaktperson: Erja Kankala, Snellmansgatan 3, 00023 STATSRÅDET, tfn 0295 160 708

3. Registrets namn
Statsrådets nätbokhandel

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål)
Inget kundregister uppstår.

5. Registrets datainnehåll
Inget kundregister förs.

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Kunder som gör en beställning via statsrådets nätbokhandel.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter om beställaren publiceras inte och lämnas inte ut till utomstående.

8. Principer för skydd av registret
Avtalsparten till enheten för informationsstöd och publikationer vid statsrådets kansli i fråga om tryckavtalet (Lönnberg Print & Promo) behandlar enbart de uppgifter som gäller beställningar som gjorts via dem. Uppgifterna behandlas enbart av anställda hos avtalsparten.

9. Rätt till insyn
Beställaren kan kontrollera sina uppgifter genom att kontakta enheten för informationsstöd och publikationer.