You can order from the Government's online bookstore for ministriesserials. We present the latest products on this page.

All publications in the series are searchable andreadable as an electronic publication Institutional Repository for the Government.

Go to cart »

Delivery terms | Contact

Recent releases


Suositus tietoaineistojen säilytysajasta ja toimenpiteistä säilytysajan päätyttyä
Valtiovarainministeriön julkaisuja
(Valtiovarainministeriö, 05.07.2022)

Ihalainen, Rauno; Gärdström, Hans; Hiiri, Anne; Ylitalo-Katajisto, Kirsti; Arvonen, Anne; Lillsunde, Pirjo
Beredskapen inom servicesystemet för social -och hälsovården inför en eventuell följande epidemivåg : Utredningsgruppens rapport
Rapporter och promemorior
(Social- och hälsovårdsministeriet, 01.07.2022)

Kansallinen säteilymittausstrategia säteilyvaaratilanteita varten. Kansallinen mittausstrategiatyöryhmä.
Sisäministeriön julkaisuja
(sisäministeriö, 30.06.2022)

Nationell strategi för strålningsmätning i händelse av nödsituationer med strålrisk
Inrikesministeriets publikationer
(sisäministeriö, 30.06.2022)

Heinonen, Tero; Nissinen, Ari
Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
(Työ- ja elinkeinoministeriö, 28.06.2022)

Lehtonen, Kati
Katsaus urheilun muutosprosessin tavoitteisiin ja nykytilaan johtamisen, hallinnon ja rakenteiden näkökulmasta
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 28.06.2022)

Hakulinen, Tuovi; Onwen-Huma, Hanna; Pulkkinen, Pia; Sandt, Milla; Varsa, Hannele
Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä - Opas vanhempien ja lasten tukemiseen sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
(sosiaali- ja terveysministeriö, 28.06.2022)

Rantala, Kalle
Huippu-urheilu ja menestyksen mittarit suomalaisten lajiliittojen strategioissa
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 28.06.2022)

Jokisipilä, Markku
Huippu-urheilu osana suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 28.06.2022)

Michelsen, Karl-Erik; Lehtonen, Kati; Rantala, Kalle; Jokisipilä, Markku; Jarmo Mäkinen
Suomalainen huippu-urheilu tarvitsee luottamusta : Huippu-urheilun arviointiryhmän loppuraportti
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 28.06.2022)

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy