Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Nationella strategin för friluftsliv 2030 : Statsrådets principbeslut
Julkaistu

19.05.2022

ISBN

978-952-383-839-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-839-0

Asiasanat ja teemat

naturtjänster, naturrelation, friluftsliv, natur, rekreationsanvändning

Sivumäärä

116

Info

Friluftsliv är viktigt för finländarna. Av den vuxna befolkningen brukar 96 procent röra sig i naturen. En fortsättning på denna långa tradition är ingen självklarhet. I framtiden kommer bland annat klimatförändringen, urbaniseringen, åldrandet och invandringen att innebära utmaningar för användningen av naturen för rekreationsändamål.

Syftet med strategin, som sträcker sig till 2030, är att hjälpa medborgarna att må bättre, i deras kontakt med naturen och när det gäller att sätta värde på den. Visionen är att satsa på en användning av naturen för rekreationsändamål som nationell framgångsfaktor, att närnaturens värde höjs i beslutsfattandet och att allt fler hittar ett lämpligt sätt att röra sig i naturen. På detta sätt ska befolkningens hälsa och välbefinnande förbättras.

De strategiska målen är närnaturens tillgänglighet, främjande av hälsa och välfärd, värnande om naturens hållbarhet vid rekreation, identifiering av resurser och samarbete samt mångsidig användning av naturen för rekreationsändamål. Utifrån dessa har man utarbetat riktlinjer som beskriver de ytterligare åtgärder som behövs för att uppnå visionen. Det samordningsorgan som ska tillsättas organiserar genomförandet och uppföljningen av strategin.

Den för första gången utarbetade nationella strategin för friluftsliv är en del av statsminister Marins regeringsprogram. Strategin har beretts på bred bas och på ett inkluderande sätt med stöd av sakkunniga inom förvaltningen och vid myndigheter, forskningsinstitut och organisationer. På en webbenkät som på förhand sänts till medborgarna kom det in 8074 svar.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy