Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Strategi för 2022–2030 utarbetad av kommissionen för hållbar utveckling : Ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkrafti
Julkaistu

20.05.2022

ISBN

978-952-383-052-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-052-3

Asiasanat ja teemat

FN, Agenda 2030, hållbar utveckling, välfärd, strategier, miljö, Agenda 2030, hållbar utveckling, strategier, välfärd, miljö, FN

Sivumäärä

77

Info

Finlands kommission för hållbar utveckling beredde under 2021 en nationell färdplan för Agenda 2030. Färdplanen är en plan på medellång sikt för de åtgärder som Finland kommer att vidta för att uppnå målen för det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030, som avtalades vid FN 2015. Beslutet att utarbeta en färdplan ingick i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, och kommissionen fick i uppgift att bereda färdplanen i december 2020.

Färdplanen för Agenda 2030 godkändes vid kommissionens möte i februari 2022 och överlämnades till regeringen för att användas i regeringens arbete. Samtidigt beslutade kommissionen att förnya sin egen strategi så att färdplanens huvudsakliga innehåll utgör kärnan i kommissionens nya strategi. Den nya strategin "Ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkraft" godkändes vid kommissionens möte den 10 mars 2022.

Kärnan i kommissionens nya strategi utgörs av de sex förändringsområden (bild sidan 10) som fastställts i arbetet med färdplanen för Agenda 2030. I fråga om varje förändringsområde innehåller strategin en förändringsvision som sträcker sig fram till 2030, en rad visioner som konkretiserar förändringsmålen samt en beskrivning av centrala åtgärder som gäller olika sektorer av samhället och som har en nyckelposition i genomförandet av förändringen. Utöver de sex förändringsområdena behandlar strategin Finlands stöd till genomförandet av Agenda 2030 globalt.

Strategin innehåller också fem genomgående principer som medlemmarna i kommissionen har förbundit sig att följa när de genomför strategin. Dessa principer är säkerställande av rättvisa, likabehandling och jämställdhet mellan könen, hela samhällets delaktighet och deltagande, beaktande av dem som har det sämst ställt (Leave no one behind), säkerställande av långsiktighet och politisk konsekvens samt bärande av globalt ansvar.

Kommissionens strategi fungerar som en långsiktig målbild och ett verktyg för politisk konsekvens i det strategi- och programarbete som olika förvaltningsområden och samhällsaktörer utför.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy