Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rådet för bedömning av lagstiftningen : årsöversikt 2021
Julkaistu

20.05.2022

ISBN

978-952-383-141-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-141-4

Asiasanat ja teemat

ekonomiska konsekvenser, lagstiftning, regeringspropositioner, utvärdering

Sivumäärä

58

Info

År 2021 gav rådet för bedömning av lagstiftningen sammanlagt 45 utlåtanden om regeringens propositioner och en U-skrivelse. Rådet för bedömning av lagstiftningen gav rekordmånga utlåtanden under året och fick således en mera heltäckande bild av lagberedningens kvalitet. Rådet gav utöver de samhälleligt mest betydande och mer omfattande regeringspropositionerna också utlåtanden om mindre regeringspropositioner.

Enligt rådets observationer var bristerna i regeringens propositioner 2021 mycket likartade som under de föregående åren. I utlåtandena fästes mest uppmärksamhet vid att propositionerna är begripliga och tydliga, att den kvantitativa bedömningen, kostnads- och nyttobeskrivningen är tillräcklig samt för det tredje att det finns behov av ändringar i lagen och i beskrivningen av nuläget. Rådet nämnde också vad som kan förbättras bland annat i fråga om att beskriva alternativa genomförandesätt, ställa upp mål samt bedöma risker och osäkerhetsfaktorer.

De propositioner som rådet bedömde 2021 var av något sämre kvalitet än tidigare år. Det syns också i genomsnittet av de standardutlåtanden som rådet har avgett.

I denna årsöversikt finns en sammanställning av rådets observationer av de utmaningar som konsekvensbedömningarna medför på längre sikt. Rådet oroar sig för kvaliteten på lagberedningen och fäster särskild uppmärksamhet vid hur lagberedningen leds och planeras. I årsöversikten granskas också hur rådets verksamhet och lagberedningen kan utvecklas.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy